Sinh Hoat.jpg

Khóa An Cư Kiết Đông kỳ II - 2015

 • Lễ Khai Mạc - 2015
 • Cúng Dường Trai Tăng - 2015
 • Thọ Bồ Tát Giới - 2015
 • Lễ Hội Hoa Đăng - 2015
 • Lễ Bế Mạc - 2015 • Lotus.gif


  So với cái mênh mông của vũ trụ.
  Thì nỗi buồn của hạt bụi có ra chi.  trởvềđầutrang
  vềTrangTrước