Lễ Cầu An ở Ludwigsfeld - 2015


Lễ Cầu An tại nhà Phật tử Quảng Hòa và Diệu Tịnh.

Lễ Cầu An tại nhà chị Phương và chú Luyến.

Lễ Cầu An tại nhà Phật tử Diệu Ngộ.
Lễ Cầu An tại nhà anh Tuân và chị Nguyệt.


Lễ Cầu An tại nhà Phật tử Quảng Quang và Diệu Thảo.
Lễ Cầu An tại nhà Phật tử Quảng Minh và Diệu Nguyệt.

Lễ Cầu An tại nhà Phật tử Quảng Tú và Diệu Hòa.

trởvềđầutrang
vềTrangTrước