Lễ Đặt Đá Tu Viện Lộc Uyển ở Rostock - 2019

 

Đại Đức T. Chúc Từ và ĐĐ T. Hạnh Giới.


HT Thích Như Điển, Đệ Nhị Chủ Tịch GHPGVNTN tại Âu Châu.


HT Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký của GHPGVNTN tại Hoa Kỳ.


Thầy Chúc Từ giới thiệu MC tiếng Đức Thầy Hạnh Giới.


Sư Bà Thích Nữ Diệu Phước, Trụ Trì chùa Linh Thứu và Tu Viện Lộc Uyển ở Rostock.


Ni Sư Minh Liên, Trụ Trì chùa Viên Thông Hoa kỳ.Ông Ralf Mucha, Vorsitzender des Ortsbeirates Lichtenhagen


Ông Holger Matthäus, Senator für Bau und Umwelt.


Bà Martina Koch, Stadtamt Leiterin der Stadt Lichtenhagen


Ông Engler, Bauleiter des Klosterprojekts.


Ông Dr. Müller von Wrycz Rekowski, Đại Diện Thị Trưởng thành phố RostockNhà báo và phóng viên tỉnh Rostock phỏng vấn HT Phương Trượng Viên Giác.Ông Hội Trưởng Người Cao Niên Rostock.


Mô hình ngôi Tu Viện Lộc Uyển ở Rostock.
Buổi đi dạo biển tại thành phố biển và đại học Rostock.

trởvềđầutrang
vềTrangTrước