HUÂN TU TỊNH ĐỘ - HT Thiện Huệ


DSCN_9589.jpg


DSCN_9592.jpg


DSCN_9596.jpg


DSCN_9597.jpg


DSCN_9600.jpg


DSCN_9601.jpg


DSCN_9606.jpg


DSCN_9607.jpg


DSCN_9611.jpg


DSCN_9613.jpg


DSCN_9614.jpg


DSCN_9615.jpg


DSCN_9618.jpg

Hòa Thượng Thiện Huệ giảng về Tịnh Độ, chỉ tâm thức được đi vãng sanh nên lúc niệm Phật cần mang tâm Phật trong mỗi từng câu.


DSCN_9619.jpg

Tâm Phật là phát bồ đề tâm và hành bồ tát đạo. Theo Thầy, chỉ niệm Phật thôi không làm gì hết rồi cầu vãng sanh là tham lam và lười biếng.


DSCN_9625.jpg


DSCN_9628.jpg


DSCN_9635.jpg


DSCN_9637.jpg


DSCN_9641.jpg


DSCN_9642.jpg


DSCN_9647.jpg


DSCN_9648.jpg

Trong Kinh Vô Lượng Thọ, một số người chỉ áp dụng lời nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà mà xem nhẹ lời nguyện thứ 19 mới thù thắng hơn.


DSCN_9649.jpg

Nếu kẻ làm ác sau khi niệm Phật vẫn không chịu bỏ đồ đao xuống, thì giáo pháp này chẳng có ích lợi gì.


DSCN_9650.jpg


DSCN_9651.jpg


DSCN_9668.jpg


DSCN_9674.jpg

Nếu chỉ tụng một Kinh Vô Lượng Thọ rồi bác bỏ các kinh điển khác của Đức Phật, không chịu đến Chùa, không cần chư Tăng ... là gián tiếp làm mất dần Đạo Phật.


DSCN_9675.jpg

Thầy giải đáp một số câu hỏi của đại chúng.


DSCN_9676.jpg

Buổi công phu khuya với ánh nắng mặt trời đã chan hòa chánh điện.


DSCN_9681.jpg


DSCN_9682.jpg


DSCN_9683.jpg


DSCN_9684.jpg


DSCN_9690.jpg

Lạy Ngũ Bách Danh


DSCN_9691.jpg


DSCN_9692.jpg


DSCN_9694.jpg

Buổi thuyết pháp cuối của khóa Huân Tu.


DSCN_9695.jpg

Thầy đã dùng Kinh Vô Lượng Thọ để dẫn chứng một cách rõ ràng và mạch lạc các hiểu biết sai lầm về pháp môn Niệm Phật.


DSCN_9696.jpg


DSCN_9697.jpg


DSCN_9702.jpg


DSCN_9706.jpg


DSCN_9707.jpg


DSCN_9708.jpg


LỄ PHÓNG SANH - Thả cá


DSCN_9710.jpg


DSCN_9711.jpg


DSCN_9712.jpg


DSCN_9713.jpg

Thầy ân cần dặn dò bác Nguyên Hược phải phục vụ chúng sinh như cúng dường chư Phật.


DSCN_9714.jpg


DSCN_9717.jpg


DSCN_9719.jpg

Mọi người đang hân hoan chờ đợi xe cá đến để được phóng sanh.


DSCN_9720.jpg


DSCN_9721.jpg


DSCN_9722.jpg


DSCN_9723.jpg


DSCN_9726.jpg


DSCN_9727.jpg

Những con cá chép có duyên lành được quy y, nghe kinh và được phóng sanh.


DSCN_9729.jpg


DSCN_9730.jpg


DSCN_9732.jpg


DSCN_9734.jpg


DSCN_9736.jpg


DSCN_9739.jpg


DSCN_9743.jpg


DSCN_9746.jpg


DSCN_9747.jpg


DSCN_9748.jpg


DSCN_9749.jpg


DSCN_9750.jpg

"Dòng sông định mệnh" của những con cá chép may mắn hôm nay.


DSCN_9752.jpg


DSCN_9755.jpg

Sau khi thả cá, mọi người kéo nhau về chùa dùng bữa cơm chay tịnh.
trởvềđầutrang
vềTrangTrước