Buổi lễ trao tặng khẩu trang - 2020

Ông Thị Trưởng quận Spandau - Helmut Kleebank


 
trởvềđầutrang
vềTrangTrước