Lotus.gif


Khóa Tu Phật Thất (Huân Tu Tịnh Độ 7 ngày)

tại Chùa Linh Thứu được tổ chức từ ngày 19.06 đến 25.06.2017,

do HT Phương Trượng chùa Viên Giác, ĐĐ Thích Hạnh Giới và Chư Ni chùa Linh Thứu hướng dẫn.


Kính mời quý Phật tử về tham dự.Lotus.gif