LỄ PHẬT ĐẢN - PL 2557


DSCN_8920.jpg


DSCN_8912.jpg


DSCN_8913.jpg


DSCN_8824.jpg


DSCN_8825.jpg


DSCN_8827.jpg


DSCN_8829.jpg

Gia Đình Phật Tử Chánh Niệm trong ca khúc Trầm hương đốt.


DSCN_8830.jpg


DSCN_8831.jpg


DSCN_8832.jpg


DSCN_8833.jpg


DSCN_8834.jpg


DSCN_8838.jpg

Mặc dù trời mưa gió, mọi người cũng đã ngồi chật cả Chánh Điện mới xây rộng lớn.


DSCN_8840.jpg


DSCN_8847.jpg


DSCN_8849.jpg


DSCN_8850.jpg


DSCN_8851.jpg


DSCN_8855.jpg

Mùa Phật Đản nào cũng không thể thiếu bóng Thầy Hạnh Giới.


DSCN_8857.jpg


DSCN_8858.jpg


DSCN_8859.jpg

Ni Sư Linh Thứu của chúng ta nói gì, khiến ai cũng cười nụ.


DSCN_8860.jpg

Một vị khách quý từ phương xa đến tham dự Đại Lễ : Ni Sư Minh Liên, chùa Viên Thông ở Texas - Hoa Kỳ.


DSCN_8868.jpg


DSCN_8871.jpg


DSCN_8875.jpg


DSCN_8882.jpg


DSCN_8887.jpg


DSCN_8888.jpg


DSCN_8889.jpg


DSCN_8891.jpg


DSCN_8892.jpg


DSCN_8894.jpg


DSCN_8895.jpg


DSCN_8897.jpg


DSCN_8899.jpg


DSCN_8902.jpg

Áo dài khăn đóng diện cho thật đẹp để đi dự lễ Mừng Phật Đản Sanh.


DSCN_8903.jpg


DSCN_8904.jpg


DSCN_8905.jpg


DSCN_8906.jpg


DSCN_8907.jpg


DSCN_8908.jpg


DSCN_8954.jpg


DSCN_8911.jpg


DSCN_8914.jpg


DSCN_8915.jpg


DSCN_8917.jpg


DSCN_8919.jpg


DSCN_8921.jpg


DSCN_8922.jpg


DSCN_8923.jpg


DSCN_8936.jpg


LỄ QUY Y


DSCN_8926.jpg


DSCN_8927.jpg


DSCN_8928.jpg

Bác Chi hội trưởng Tâm Thứ phải làm việc khẩn trương, vì số người Quy Y lên đến cả trăm, viết đến mỏi cả tay, mờ cả mắt vẫn chưa xong.


DSCN_8932.jpg


DSCN_8933.jpg

Ni Sư Minh Liên giảng về ý nghĩa của việc quy y.


DSCN_8934.jpg

Đấy là "Thẩm mỹ nhân quả" nếu giữ đầy đủ 5 giới. Không sát sanh cho ta sức khỏe, không trộm cắp cho đời sống sung túc, không tà dâm cho tình cảm gia đình ổn định, không nói dối cho tư cách thanh cao được niềm tin nơi người khác và không uống rượu sẽ được hạnh phúc.


DSCN_8939.jpg


DSCN_8940.jpg


DSCN_8941.jpg


DSCN_8942.jpg


DSCN_8943.jpg


DSCN_8945.jpg


DSCN_8946.jpg


DSCN_8947.jpg


DSCN_8950.jpg


DSCN_8951.jpg


DSCN_8955.jpg


DSCN_8956.jpg


DSCN_8960.jpg


DSCN_8961.jpg
trởvềđầutrang
vềTrangTrước