LỄ TRÀ TỲ cố HT Thích Minh Tâm - 2013

 

Dép cỏ mòn Âu lục, Thầy đem Phật giáo Việt cưu mang người viễn xứ.
Gậy trúc dựng Liên Châu, Tăng già về một mối vun đắp đạo nhất thừa.

DSCN_8854.jpg
DSCN_8852.jpg


DSCN_8853.jpg


DSCN_8641.jpg


DSCN_8646.jpg


DSCN_8652.jpg


DSCN_8666.jpg


DSCN_8679.jpg


DSCN_8680.jpg


DSCN_8681.jpg


DSCN_8686.jpg


DSCN_8690.jpg


DSCN_8698.jpg


DSCN_8699.jpg


DSCN_8703.jpg


DSCN_8709.jpg


DSCN_8714.jpg


DSCN_8715.jpg


DSCN_8728.jpg


DSCN_8729.jpg


DSCN_8731.jpg


DSCN_8735.jpg


DSCN_8736.jpg


DSCN_8737.jpg


DSCN_8738.jpg


DSCN_8740.jpg


DSCN_8741.jpg


DSCN_8743.jpg


DSCN_8748.jpg


DSCN_8749.jpg


DSCN_8750.jpg


DSCN_8751.jpg


DSCN_8753.jpg


DSCN_8755.jpg


DSCN_8758.jpg


DSCN_8760.jpg


DSCN_8763.jpg


DSCN_8766.jpg


DSCN_8767.jpg


DSCN_8771.jpg


DSCN_8773.jpg


DSCN_8776.jpg


DSCN_8779.jpg


DSCN_8781.jpg


DSCN_8782.jpg


DSCN_8786.jpg


DSCN_8789.jpg


DSCN_8792.jpg


DSCN_8793.jpg


DSCN_8795.jpg


DSCN_8797.jpg


DSCN_8799.jpg


DSCN_8800.jpg


DSCN_8803.jpg


DSCN_8806.jpg


DSCN_8817.jpg


DSCN_8818.jpg


DSCN_8824.jpg


DSCN_8828.jpg


DSCN_8829.jpg


DSCN_8830.jpg


DSCN_8836.jpg


DSCN_8844.jpg


DSCN_8845.jpg


DSCN_8847.jpg


DSCN_8848.jpg


DSCN_8849.jpg


DSCN_8858.jpg


DSCN_8860.jpg


DSCN_8860a.jpg

trởvềđầutrang
vềTrangTrước