THÔNG BÁO

Chùa Linh Thứu sẽ tổ chức Khóa Tu Phật Thất - Huân Tu Tịnh Độ 7 ngày,

từ thứ hai đến chủ nhật, từ ngày 19.03 đến ngày 25.03.2018,

dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác, Đ Đ. Thích Hạnh Giới,

Ni Sư TN. Minh Liên và Chư Tôn Đức Ni chùa Linh Thứu.

Kính mời quý Phật tử về tham dự.


Nam Mô A Di Đà Phật.Lotus.gif