Sinh Hoat.jpg

2012

 • Lịch Trình sinh hoạt định kỳ trong năm.

 • Tết Nhâm Thìn - 2012

 • Khóa Tu Phật Thất - 2012

 • Lễ Phật Đản PL.2556 - 2012

 • Thọ Bát Quan Trai - HT Phương Trượng - 2012

 • Lễ Vu Lan PL.2556 - 2012

 • Tết Trung Thu - 2012

 • Bồ Tát Giới - HT Nhất Chân.

 • Lễ Lạc Thành Chánh Điện Chùa Linh Thứu.

 • Thọ Bát Quan Trai - Thầy An Chí - 2012.

 • Vía Phật A Di Đà - Huân Tu Tịnh Độ - 2012. • Lotus.gif


  So với cái mênh mông của vũ trụ.
  Thì nỗi buồn của hạt bụi có ra chi.  trởvềđầutrang
  vềTrangTrước