Sinh Hoat.jpg

2013

 • Lịch Trình sinh hoạt định kỳ trong năm 2013.
 • Lễ Hiệp Kỵ và Tất Niên 2013.
 • Tết Quý Tỵ - 2013.
 • Khóa Huân Tu Tịnh Độ kỳ 8 - Thầy Hạnh Giới.
 • Thọ Bát Quan Trai - Thầy Thông Trí.
 • Khóa Hoằng Pháp Âu Châu.
 • Lễ Phật Đản - PL 2557.
 • Họp Chi Bộ - 2013.
 • Huân Tu Tịnh Độ - HT Thiện Huệ.
 • Lễ Vu Lan 2013.
 • Lễ Trà Tỳ cố HT Thích Minh Tâm - 2013.
 • Huân Tu Tịnh Độ - HT Nhất Chân.
 • Thọ Bát Quan Trai - HT T. Như Điển.
 • Lễ Vía A Di Đà - 2013.
 • Thọ Bát Quan Trai - TT T. An Chí. • Lotus.gif


  So với cái mênh mông của vũ trụ.
  Thì nỗi buồn của hạt bụi có ra chi.  trởvềđầutrang
  vềTrangTrước