Sinh Hoat.jpg

2014

 • Lịch Trình sinh hoạt định kỳ trong năm 2014.
 • GĐPT Chánh Niệm 25 Năm - 2014.
 • Nhóm người Đức học Thiền tại chùa Linh Thứu.
 • Lễ Hiệp Kỵ - 2014.
 • Tết Giáp Ngọ - 2014.
 • Đàn Dược Sư - 2014.
 • Lễ Cầu An tại nhà các Phật tử ở Ludwigsfeld - 2014.
 • Khóa Tu Phật Thất kỳ 9 - 2014.
 • Lễ Hội Hoa Đăng kỳ 9 - 2014.
 • Thọ Bát Quan Trai TT Thích Thông Trí - 2014.
 • Lễ Phật Đản PL. 2558.
 • Thọ Bát Quan Trai HT Thích Thiện Huệ - 2014.
 • Lễ Vu Lan - 2014.
 • Thọ Bát Quan Trai HT Thích Như Điển - 2014.
 • Thọ Bát Quan Trai TT Thích Hoằng Khai - 2014. • Lotus.gif


  So với cái mênh mông của vũ trụ.
  Thì nỗi buồn của hạt bụi có ra chi.  trởvềđầutrang
  vềTrangTrước