Sinh Hoat.jpg

2015

 • Lịch Trình sinh hoạt định kỳ trong năm 2015.
 • Lịch Trình sinh hoạt của Gia Đình Phật Tử Chánh Niệm.
 • Khóa An Cư Kiết Đông - 2015.
 • Lễ Hiệp Kỵ - 2015.
 • Tết Ất Mùi - 2015.
 • Lễ Cầu An ở Ludwigsfeld - 2015.
 • Khóa Huân Tu Tịnh Độ lần thứ 10 - 2015.
 • Thọ Bát Quan Trai Thầy Thông Trí - 2015.
 • Lễ Phật Đản PL. 2559 - 2015.
 • Thọ Bát Quan Trai HT Thiện Huệ - 2015.
 • Lễ Hội Chùa Khánh Anh - 2015.
 • Lễ Vu Lan - 2015.
 • Thọ Bát Quan Trai TT Hoằng Khai - 2015.
 • Thọ Bát Quan Trai - HT Thích Như Điển - 2015.
 • Lễ Vía Di Đà - 2015. • Lotus.gif


  So với cái mênh mông của vũ trụ.
  Thì nỗi buồn của hạt bụi có ra chi.  trởvềđầutrang
  vềTrangTrước