Sinh Hoat.jpg

2018

 • Lịch Trình sinh hoạt định kỳ trong năm 2018.
 • Thọ Bát Quan Trai với TT T. Hoằng Khai - 2018.
 • Lễ Phật Đản - PL. 2562.
 • Kỷ niệm 40 năm Hội Phật Tử và Chùa Viên Giác
 • Thọ Bát Quan Trai với TT T. Thông Trí - 2018.
 • Thọ Bát Quan Trai với HT T. Thiện Huệ - 2018.
 • Lễ Vu Lan mùa báo hiếu - 2018. • So với cái mênh mông của vũ trụ.
  Thì nỗi buồn của hạt bụi có ra chi.  trởvềđầutrang
  vềTrangTrước