Sinh Hoat.jpg

2019

  • Lịch Trình sinh hoạt định kỳ trong năm 2019.
  • Thọ Bát Quan Trai HT Thích Nguyên Siêu - 2019.  • So với cái mênh mông của vũ trụ.
    Thì nỗi buồn của hạt bụi có ra chi.    trởvềđầutrang
    vềTrangTrước