Sinh Hoat.jpg

2019

 • Lịch Trình sinh hoạt định kỳ trong năm 2019.
 • Thọ Bát Quan Trai HT Thích Nguyên Siêu - 2019.
 • Lễ Hiệp Kỵ - 2019.
 • Tết Kỷ Hợi - 2019.
 • Rằm Tháng Giêng - 2019.
 • Khóa Huân Tu Tịnh Độ - 2019.
 • Lễ Đặt Đá Tu Viện Lộc Uyển ở Rostock - 2019.
 • Thọ Bát Quan Trai TT Thích Thông Trí - 2019.
 • Lễ Phật Đản - 2019 - PL. 2563. • So với cái mênh mông của vũ trụ.
  Thì nỗi buồn của hạt bụi có ra chi.  trởvềđầutrang
  vềTrangTrước