Chương trình Mổ Khuyến Tật


Mổ Niệu

hẹp bao qui đầu, tinh hoàn ẩn, dái nước, thoái vị bẹn • Các bác sĩ thiện nguyện trong và ngoài nước
  mổ theo chương trình tài trợ của ngoại quốc.


 • Nhóm Thiện Nguyện chỉ đi mổ ở các tỉnh vào cuối tuần
  (thứ bảy và chủ nhật).


 • Dụng cụ y tế, giường mổ có sẵn, công thì free
  chỉ thiếu tiền y tế cụ và thuốc men cho bệnh nhân sau khi mổ.


 • 10% trẻ em bị bệnh, nếu không mổ để lây sẽ ung thư
  hoặc bệnh về sinh dục khi lớn lên.


 • Nhóm thì đông bác sĩ ở tất cả các bệnh viện, chia nhau bỏ công đi giúp,
  nhưng tiền có bao nhiêu sẽ mổ bấy nhiêu.
 • bilder.jpg
  kontakt.jpg


  Một chút lòng nhân.  nachoben.jpg