Projekt Augenoperation • Các bác sĩ thiện nguyện trong và ngoài nước
  mổ theo chương trình tài trợ của ngoại quốc.


 • Nhóm Thiện Nguyện chỉ đi mổ ở các tỉnh vào cuối tuần
  (thứ bảy và chủ nhật).


 • Dụng cụ y tế, giường mổ có sẵn, công thì free
  chỉ thiếu tiền y tế cụ và thuốc men cho bệnh nhân sau khi mổ.


 • Mỗi cuối tuần khả năng mổ ít nhất được 40 ca,
  nếu được quí ân nhân tài trợ cho 50 Euro mỗi một mắt.


 • Nhóm thì đông bác sĩ ở tất cả các bệnh viện, chia nhau bỏ công đi giúp,
  nhưng tiền có bao nhiêu sẽ mổ bấy nhiêu.
 • bilder.jpg
  kontakt.jpg


  Giúp nhau tìm lại ánh sáng của cuộc đời.  nachoben.jpg